bemester

Aanwenden mest zonder vergunning

Datum: 7 februari 2020
Laatst bijgewerkt: 17 maart 2020
Door: Herma van den Pol
De opening van het uitrijdseizoen voor drijfmest komt snel dichterbij en dat levert vragen op. De meest gestelde vraag is tot nog toe of je nu wel of geen vergunning nodig hebt om mest uit te mogen rijden in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Cumela adviseert om je hier niet druk over te maken, maar er wel voor te zorgen dat dat de bemesting zorgvuldig en netjes uitgevoerd wordt.

De uitspraak van de Raad van State over het PAS heeft ook gevolgen voor het uitrijden van mest. Zo zou er formeel nu een vergunning nodig zijn om in de nabijheid van natuurgebieden mest te mogen uitrijden en koeien te laten weiden. Het betekent echter niet dat de politiek dit ook daadwerkelijk gaat eisen. "Zowel het kabinet als de provincie willen niet dat een eventuele verplichting voor het aanwenden of beweiden wordt ingevuld", zegt Hans Verkerk, beleidsmedewerker meststoffendistributie bij Cumela.

Verwarring
De verwarring ontstaat doordat dit nog niet officieel in regels vastgelegd is. De vraag is nu hoe je als ondernemer hiermee om gaat. "Wij adviseren je om je hierover niet druk te maken, maar de bemesting dit voorjaar zorgvuldig en netjes uit te voeren", zegt Verkerk. "Daarmee beperk je de emissie van ammoniak en werk je eenvoudig mee aan het verkleinen van de stikstofproblemen."