handen wassen

Aanvulling Arbobesluit voor bestrijding coronavirus

Datum: 6 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 6 januari 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
In het Arbobesluit staat de algemene verplichting voor werkgevers dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig kunnen worden verlaten. Op die algemene verplichting is op 2 december 2020 een aanvulling gekomen door een artikel aan het Arbobesluit toe te voegen in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Wij gaan er vanuit dat je deze maatregelen al uitvoert maar omdat er een forse boete op staat brengen wij dit toch onder jouw aandacht. Het is goed dat in het besluit ook is opgenomen dat werknemers zich aan de maatregelen moeten houden.

Noodzakelijke coronamaatregelen en voorzieningen
In het aangepaste Arbobesluit staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in ieder geval horen:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  • het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 (coronavirus) op de arbeidsplaats; en
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.


De nieuwe regels gelden ook voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken. Voor werknemers is in het Arbobesluit de aanvullende verplichting opgenomen om ook deze maatregelen na te leven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken.

Overtreding van de coronaregels
Overtreding van deze aanvullende bepalingen is aangemerkt als een ‘ernstige overtreding’. Dit betekent dat Inspectie SZW de bevoegdheid heeft om bij een herhaalde overtreding het werk meteen stil te leggen, zonder voorafgaande waarschuwing. Ook kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Deze boete is afhankelijk van het aantal werknemers en kan oplopen tot maximaal € 4.500.

Aangezien Inspectie SZW een onderzoek meestal start met het bekijken van de RI&E is het goed om te weten dat de RI&E mechanisch loonwerk hierop al is aangepast. Inspectie SZW zal zich met name richten op werkgevers die in ernstige mate tekortschieten bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen. Controleer dus of je de vragen over het coronavirus hebt beantwoord. Een goedgekeurde RI&E van bijvoorbeeld januari 2020 voorziet daar namelijk niet in.