Geld groeit

1,85% loonstijging in cao LEO

Datum: 14 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 29 juli 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
We hebben overeenstemming bereikt met onderhandelaars en kaderleden van CNV en HZC over een loonafspraak voor 40.000 werknemers in de cumelasector die vallen onder cao LEO. Het gaat om een kortdurende cao met een looptijd tot en met 31 december 2020. De kortste looptijd ooit! Het resultaat is dat de lonen met ingang van 1 of 13 juli met 1,85 procent omhoog gaan.

Sector aantrekkelijk houden
Wij hebben aangedrongen op het maken van tussentijdse loonafspraken om de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers. Werkgevers zijn hiertoe bereid, ondanks de huidige onzekerheid binnen de sector als gevolg van de PFAS, Stikstof en Coronacrisis. Vorig jaar zijn de gesprekken over de nieuwe cao gestaakt, waardoor de laatste loonsverhoging dateert van 1 januari 2019.

Kortste looptijd ooit
De nieuwe cao LEO heeft een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2020. De kortste looptijd ooit. De lonen gaan voor werknemers met een maandloon per 1 juli omhoog met 1,85%. Voor werknemers met een 4-wekenloon gaat de loonsverhoging in met ingang van periode 8 (13 juli). De cao-partijen hebben afgesproken om tijdig te beginnen met de onderhandelingen voor de cao na 31 december.

De vakbonden hebben overleg gehad met hun leden en de uitslag hiervan is op 13 juli bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de leden van CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) instemmen met het akkoord wat hun onderhandelaars gesloten hebben. De achterban van FNV heeft niet ingestemd. Dit betekent dat er een cao is afgesloten tussen Cumela, CNV Vakmensen en Vakvereniging HZC. De cao is op 28 juli aangemeld worden bij het ministerie van SZW. 

Beroep op WW-uitkering
Naast de loonsverhoging is het aanpassen van artikel 31 van de cao een belangrijke ontwikkeling. Hiermee kunnen werkgevers bij onwerkbaar weer een beroep doen op een WW-uitkering bij het UWV. De werkgever mag geen externe kracht inhuren voor hetzelfde werk, zolang het UWV een uitkering verstrekt.

In de bijlage tref je de loontabellen aan die horen bij de nieuwe cao LEO.

Vragen over de cao LEO of cao Bouw?

Om je op weg te helpen stelde Cumela Advies de Handboeken Personeel samen. Ideale naslagwerken voor iedereen die zich binnen de cao LEO en cao Bouw & Infra met personeelszaken en HR bezighoudt. We lichten hierin de cao in begrijpelijke taal toe en hebben informatie opgenomen over onder andere sociale wetgeving, de werkkostenregeling en voorbeelddocumenten. Lees hier meer over de digitale handboeken.