Minekus, Zuidland, waterschap, bevers, watergang, sloot, kraan, 2022

Nieuwe Projectenkalender waterschappen

Datum: 3 januari 2023
Laatst bijgewerkt: 13 januari 2023
Door: Nico Willemsen
De ‘Samenwerking Waterschapswerken’ presenteert de derde editie van de Projectenkalender. Dit is een overzicht van de 535 verwachte projecten vanaf 2023 van de 21 waterschappen en het HWBP, met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. De Projectenkalender wordt op de Infratech gepresenteerd.

De ‘Samenwerking Waterschapswerken’ ofwel de SWW is een samenwerkingsverband dat bestaat uit diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Cumela en andere brancheverenigingen. 

Projectenkalender als hulpmiddel

De SWW heeft de Projectenkalender ontwikkeld als waardevol hulpmiddel voor marktpartijen en waterschappen. Als ondernemer krijg je hiermee meer zicht op de komende projecten van de waterschappen, zodat je hiermee rekening kunt houden in je bedrijfsvoering. Voor de waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) mislukken.

Download de Projectenkalender

Zowel de Projectenkalender als het EIB-rapport kun je al downloaden; de links vind je onder aan deze pagina. 

In het te downloaden Excel-overzicht zijn van de 21 waterschappen maar liefst 535 verwachte projecten te bekijken. In dit overzicht komen Kenmerk, aard van het werk, contractvorm, bouwsom en planning aan bod. 

Online Projectenplatform start 2023

De SWW start in 2023 met de ontwikkeling van een projectenplatform. In deze online omgeving kunnen waterschappen hun projecten aanmelden, wijzigen en inzien. Ook vind je op het platform het totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

De Projectenkalender op InfraTech

Tijdens InfraTech 2023 is er een sessie over de Projectenkalender. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari om 13 uur op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

Projectenkalender voorbeeld