bouw, commercial, zand, kraan, gww

Luister naar de podcasts Beter Aanbesteden

Datum: 24 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2023
In de week van Beter Aanbesteden spreekt aanbestedingsexpert Kim Schofaerts in een serie podcasts met ervaren bestuurders over de impact van inkoop. Luister van 28 t/m 31 maart elke dag naar een nieuwe aflevering via www.pianoo.nl/weekvanba en de bekende potcastplatforms.

Gemeenten kopen bijna 70% van hun jaarbegroting in en de markt voert voor een groot deel van hun beleid uit. Ook cumelabedrijven. Samen dragen we bij aan maatschappelijke doelen, zoals een klimaat neutrale omgeving. Een goed aanbestedingsproces is essentieel.

In de week van Beter Aanbesteden van 28 t/m 31 maart is er elke dag een nieuwe aflevering te beluisteren via www.pianoo.nl/weekvanba of via de potcastplatforms Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Samsung Podcasts, Podcast Index, Listen Notes, rss.com, Google podcasts.

Podcast #1 Twee bestuurlijk aanjagers over Beter Aanbesteden

Online: 28 maart 2023 - met Kim Schofaerts, Karsten Klein, Stefan Brandligt

Inkoop bij de overheid wordt nog te veel gezien als een onderdeel van de bedrijfsvoering en komt nauwelijks voor in collegeakkoorden. Terwijl het een rol kan spelen bij tal van ambities die wél in die akkoorden staan: circulaire economie, biodiversiteit en inclusiviteit. “Inkoop zit te laat in het proces, je moet beginnen met sturen bij het geven van de opdracht”, zo stellen 2 oud-wethouders en ‘aanjagers’ op het gebied van professionele inkoop in deze aflevering. Karsten Klein startte in 2020 na 8 jaar als wethouder (o.m. Economische Zaken en Zorg) in Den Haag als aanjager Beter Aanbesteden. Stefan Brandligt was 10 jaar wethouder in Delft (o.m. Werk & Inkomen, Duurzaamheid/Energietransitie), voordat hij in 2022 aanjager en ambassadeur werd voor het MVOI Manifest.

Podcast #2 Het grootste maatschappelijke effect

Online: 29 maart 2023 - met Kim Schofaerts, Stefan Brandligt

Tien jaar wethouderschap in Delft (o.m. Werk & Inkomen en Duurzaamheid/Energietransitie) maakte Stefan Brandligt bewust van de impact die je als overheid met inkoop kunt maken. Als ambassadeur stimuleert hij bestuurders om het Manifest Maatschappelijk Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) te ondertekenen en concreet aan de slag te gaan met een actieplan MVOI. In deze aflevering deelt Brandligt 2 casussen uit zijn tijd als wethouder. Het teleurstellende resultaat van ‘zijn’ eerste energieaanbesteding als wethouder was een sterke stimulans om het de volgende keer radicaal anders te doen: groen en lokale opwek. Dat duurzaam bovendien niet duurder hoeft te zijn, blijkt uit de casus van de circulaire sloop van een schoolgebouw.

Podcast #3 Respect voor elkaars rol

Online: 30 maart 2023 - met Kim Schofaerts, Mario Bianchi

Na jarenlange ervaring in verkoop aan en inkoop voor de overheid en enkele jaren als raadslid, werd Mario Bianchi in 2022 wethouder in de gemeente Albrandswaard (o.m. voor Economie & Werk en Bedrijfsvoering & Diensten). De inzet van zijn college is onder meer het maatschappelijk rendement van uitgaven te vergroten. En daar speelt inkoop een belangrijke rol bij. Als bestuurder en ook als raadslid moet je de afdeling inkoop in zijn waarde en kracht laten en verbinding leggen met de markt, is zijn overtuiging. Hoe? Dat illustreert hij met een casus van het realiseren van emissiereductie bij groenvoorziening en ruimte voor innovatie in de uitvoering.

Podcast #4 Vertrouwen in de markt

Online: 31 maart 2023 - met Kim Schofaerts, Martien Vromans

Vertrouwen in de markt hebben is essentieel als je maatschappelijke impact wilt maken met inkoop, aldus Martien Vromans, raadslid in gemeente Vught. Voordat hij in 2018 wethouder werd van de gemeente Haaren (o.m. Financiën & Economie, Bedrijfsvoering)  was hij jarenlang inkoopdirecteur van Inkoopbureau Midden Nederland (inkoopsamenwerking 10 gemeenten). Kennis uit 3 werelden die hij graag combineert en deelt. “Benut de kennis van de markt en denk vanuit vertrouwen”, drukt hij zowel bestuurders als raadsleden op het hart. Hoe? Dat illustreert hij aan de hand van een aanbestedingscasus voor de aanleg van een fietspad door een Natura 2000-gebied, waarbij de gemeente Haaren vooraf de markt uitgebreid consulteerde.