Kees Gillis

Kees Gillis benoemd tot interim-directeur

Datum: 6 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 7 juli 2022
Door: Ilse Klaarenbeek
Op donderdag 30 juni is Kees Gillis door het Verenigingsbestuur officieel benoemd tot interim-directeur van Cumela. In de afgelopen periode heeft hij al diverse taken opgepakt en ervaringen opgedaan in de organisatie om te komen tot een eerste plan van aanpak. ‘Samen verder ontwikkelen’ is zijn motto, want met ieders expertise en inbreng kunnen we Cumela nóg beter maken.
Kees Gillis

Eind februari 2022 zijn we gestart met de zoektocht naar een interim-directeur naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van de huidige directeur, vanwege ziekte. Na een uitgebreide selectie- en sollicitatieprocedure is er unaniem gekozen voor Kees Gillis. Hij is zelfstandig interim-manager en organisatieadviseur met ruime ervaring met strategie, marketing, verandermanagement, projectmanagement en beroeps- en brancheorganisaties. Dit sluit helemaal aan op de wensen, doelen en toekomstplannen van de organisatie.

Brancheorganisatie 3.0

Naast de taak om de huidige directeur te vervangen heeft Kees een specifieke opdracht gekregen vanuit het bestuur: de organisatie ontwikkelen naar een brancheorganisatie 3.0. “Cumela is een sterke brancheorganisatie, maar ook wij moeten blijven nadenken wat de toekomst ons brengt en hoe we daarop inspelen. Het realiseren van een brancheorganisatie 3.0 is een doorlopend proces en zal over een langere periode worden uitgespreid, maar krijgt al wel een duidelijke plek in de jaarplannen voor 2023”, aldus Kees Gillis.

Cumela is een sterke brancheorganisatie, maar ook wij moeten blijven nadenken wat de toekomst ons brengt en hoe we daarop inspelen.

Samen verder ontwikkelen

In de afgelopen tweeënhalve maand heeft Kees de organisatie goed en snel leren kennen. Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft hij een plan van aanpak voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur met de titel ‘Samen verder ontwikkelen’. Hierin staan onze missie, visie en kernwaarden (Verbonden, Integer, Professioneel en Praktisch) centraal en gaan we met ieders expertise en inbreng de organisatie nóg beter maken.

Het plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. Zij hebben voorrang gegeven aan het inrichten aan een goede planning & controlcyclus om de juiste stuurinformatie beschikbaar te krijgen en het vertalen van strategische thema’s en keuzes naar concrete jaarplannen voor 2023. “Deze jaarplannen geven niet alleen richting, maar ook rust in de organisatie. Hiermee wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen en welke keuzes we met elkaar gemaakt hebben” aldus Kees Gillis.

Jaarplannen geven niet alleen richting,
maar ook rust in de organisatie.

Vragen of opmerkingen?

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en mooie doorontwikkeling van de vereniging met Kees Gillis aan het roer van de organisatie. Heb je vragen over de aanstelling van Kees Gillis als interim-directeur of heb je vragen over zijn opdracht(en)? Neem dan contact op met Hans Verkerk, Manager Beleid, via [email protected]