Vredo, bemesten, Munsters

“Hopelijk gaat er 28 april weer wat open”

Datum: 9 april 2020
Laatst bijgewerkt: 10 april 2020
Door: Herma van den Pol
De coronamaatregelen hebben op verschillende manieren effect op het bedrijf van Wilhell Munsters. Werknemers merken dit vooral tijdens de pauze en wanneer ze naar het werk toegaan. Als het gaat over de werkzaamheden dan is het op sommige fronten rustiger, terwijl het bijvoorbeeld in het agrarisch loonwerk en ophalen van huishoudafval juist druk is.

Mart Munsters BV, loon- en grondwerken Deurne-Helden-Leudal, bevindt zich in een regio tussen twee regio’s waar het coronavirus veel mensen besmette. “In onze klantenkring hebben we gelukkig niet te maken gehad met overlijden als gevolg van het coronavirus. Op het eigen bedrijf zijn wel enkele werknemers ziek geweest, maar geen enkele was zo ziek dat er ook daadwerkelijk getest werd op het coronavirus.”

Personeel beschermen
Munsters neemt de maatregelen serieus en probeert op die manier zijn personeel te beschermen. “In de kantine staat nog maar een derde van het oorspronkelijke aantal stoelen. Ook laten we mensen niet in bestelbusjes bij elkaar zitten. Wij zetten dan liever een grote bus in of vragen ze apart te rijden. Ook op de trekker zorgen we ervoor dat ze niet met twee man in de cabine zitten. Zolang het werkbaar blijft passen we de maatregelen toe.” 

Die past hij ook toe op kantoor en bij afspraken met klanten. “Wie niet perse op het bedrijf hoeft te zijn kan thuiswerken en klantbezoeken doen we zo min mogelijk. Vindt er toch een bezoek plaats dan gebeurt dat op het veld.” Munsters geeft ook andere ondernemers mee zich zoveel mogelijk aan de regels te houden, “maar ik heb ook de indruk dat dit wel gebeurt.”

Weer projecten opgestart
Als het gaat over de werkzaamheden dan is het beeld heel wisselend. Zo is het in het agrarisch loonwerk druk. “Mede dankzij het goede weer.” Daar tegenover staat minder werk in het grondverzet. “Dat is eigenlijk zo sinds vier weken geleden de strengere maatregelen ingegaan zijn. Er komen weinig tot geen aanvragen bij ons binnen en bestekken komen niet echt de markt op. Ik hoop dat we het niet gaan voelen, maar ik vrees dat er in het najaar minder werk is.”

Toch is er ook een positieve noot. Zo geeft Munsters aan dat er ook weer gww-projecten opgestart worden. In dit geval de reconstructie van riolen. “Waarschijnlijk gaan dan meer bedrijven volgen. Ik hoop wel dat er 28 april weer wat open gaat.”

Bij het onderdeel verhuur gebeurt niets, maar in het transport is het beeld iwisselend, hoewel de ondernemer het in zijn geheel omschrijft als heel mak. “Wij hebben bijvoorbeeld veel minder werk doordat er minder zand gereden hoeft te worden voor beton- en asfaltcentrales. Het mestrijden gaat wel door en dat gebeurt ook in Duitsland, maar daarin ondervinden we geen hinder. Landbouw hoort bij de vitale beroepen.”

Druk in afval
Een onderdeel waar ook meer werk in is, is afvaltransport. “Er is veel meer vraag naar transport van  huishoudelijk afval. Er wordt dan ook veel meer afval geproduceerd, doordat zolders en tuinen opgeruimd worden.”

Een wisselend beeld leveren de coronamaatregelen op voor het bedrijf van Munsters. Zolang de maatregelen niet te lang aanhouden blijven de gevolgen beperkt, maar anders ziet het er vooral in het gww minder rooskleurig uit. Bovenal hoopt de ondernemer dat de regio gevrijwaard blijft van het coronavirus.