gewasbescherming brabant

Gratis gewasbeschermingsadvies in Brabant

Datum: 16 november 2022
Laatst bijgewerkt: 25 november 2022
Ben je als loonwerker actief in kwetsbare en zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant dan kun je gratis advies krijgen over het uitvoeren van gewasbescherming. Dit is belangrijk, omdat je in de toekomst te maken gaat krijgen met meer uitdagingen voor gewasbescherming. Voor advies over teelt in gewasbescherming in geheel Brabant kun je dit jaar en volgend jaar vouchers aanvragen.

Als loonwerker speel je een belangrijke rol in het schoonhouden van de percelen van je klant en het gezond houden van de gewassen. Je hebt geïnvesteerd in de juiste toepassingstechnieken en houdt je kennis op peil, maar doordat toelatingen voor gewasbescherming ingeperkt worden of zelfs verdwijnen, kan je werk lastiger worden.  Van de grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant zijn er tien als kwetsbaar en zeer kwetsbaar aangewezen. Hier mag je niet alle gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dit zijn Vessem, Nuland, Maren-Kessel, Helvoirt, Helmond, Waalwijk, Gilze, Gilzerbaan, Roosendaal en Bergen op Zoom.

Kwetsbare waterwingebieden

Deze waterwingebieden zijn kwetsbaar of zeer kwetsbaar, doordat ze niet of te weinig worden beschermd door een kleilaag. Hierdoor duurt het bij sommige gewasbeschermingsmiddelen lang voordat ze in de bodem afbreken. Andere middelen zijn juist gevoelig voor uitspoeling doordat ze nauwelijks aan bodemdeeltjes hechten. Restanten van deze middelen kunnen in het grondwater terechtkomen, wat de zuivering van water voor drinkwater moeilijker maakt. De exacte ligging van de gebieden kun je vinden via deze link. Klik rechtsboven op het rode watergolfjes-pictogram en vink dan ‘Waterwinning voor menselijke consumptie’ aan. Als je op een gemarkeerd gebied op de kaart klikt, zie je de naam van het gebied.

Gratis advies gewasbescherming

Verzorg jij de gewasbescherming in deze gebieden, dan weet je dat je daar diverse uitdagingen het hoofd moet bieden. Wat doe je als een gewasbeschermingsmiddel niet meer is toegelaten? Kun je mechanische technieken bieden en hoe zorg je ervoor dat je spuit in de toekomst aan de eisen blijft voldoen? Hoe kun je besparen op middelengebruik en hoe kun je je klant daarin meenemen? En wat doe je met keuzes over onderzaai en groenbemesters? Met een adviseur van Delphy of een andere onafhankelijke adviseur kun jij drie keer per jaar op je eigen bedrijf sparren over dit soort vragen. Vooraf komt iemand van Schoon Water inventariseren welke uitdagingen jij voor de toekomst ziet en daarna krijg je drie keer per jaar advies. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Alice Blok van CLM Onderzoek & Advies via [email protected] of 0345-470723. Zij is ook de contactpersoon voor meer informatie.

Kennisvoucher voor gesprek teeltadviseur

Heb je juist vragen die betrekking hebben op de teelt, zoals over groenbemesters, mechanische onkruidbestrijding, bemesting en de aanpak van trips, dan kun je via https://www.schoon-water.nl/kennisvouchers/ een voucher aanvragen voor een gratis adviesgesprek met een teeltadviseur van Delphy, CLM Onderzoek en Advies, K&G Advies of Houtsma Bedrijfsadvies. Je kunt zelf een adviseur kiezen die past bij je adviesvraag. Er zijn voor 2022 dertig vouchers beschikbaar, waarvan een derde is vergeven. In 2023 komen er veertig vouchers beschikbaar.

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant biedt je bovenstaand advies en de kennisvouchers aan. Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om grond-  en oppervlaktewater schoon te houden. Provincie Noord-Brabant, Drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, de Brabantse waterschapen en Cumela zijn hiervan de initiatiefnemers. CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Arcadis verzorgen de uitvoering. Lees meer op www.schoon-water.nl.