Resten stoffen

Fysieke bijeenkomst verplicht voor spuitlicentie

Datum: 14 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2024
Door: Toon van der Stok
Vanaf 1 augustus 2024 is het voor licentiehouders verplicht om één van de vier punten voor de verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming (ook wel spuitlicentie genoemd) te halen via een fysieke bijeenkomst. Het gaat hier specifiek om een punt voor Veiligheid en techniek (V&T), zowel voor ‘Uitvoeren’ als ‘Bedrijfsvoeren’.

De wijziging van de regelgeving houdt in dat binnen vijf jaar na afgifte van een vakbekwaamheidsbewijs in totaal vier punten behaald moeten worden. Eén van deze punten moet voortkomen uit het volgen van een fysieke kennisbijeenkomst met veilig werken als onderdeel. Hiermee denkt de overheid te borgen dat de licentiehouder op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en de opgedane kennis paraat blijft. Dit betekent, dat er altijd een fysieke Veiligheidsbijeenkomst gevolgd moet zijn voor verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming. 

Fysieke bijeenkomst

Een deel van de fysieke bijeenkomst moet aandacht besteden aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (denk aan filters checken of het vervangen van een volgelaatsmasker), het op de juiste wijze vullen van de tank en voorlichting of toelichting bij vragen van passanten, omwonenden of buren.

Wat betekent dit voor licentiehouders?

Heeft een licentiehouder nog niet alle punten behaald voor de verlenging van de huidige licentie voor 1 augustus 2024? Dan moet je er rekening mee houden dat hij of zij na 1 augustus nog verlengingspunten moet behalen en er dus sowieso een fysieke bijeenkomst V&T gevolgd moet worden.