Audits

Externe audits gaan door tijdens de coronacrisis

Datum: 24 maart 2020
Laatst bijgewerkt: 31 maart 2020
Door: Richard Wolting
"Ga er vanuit dat de audit gewoon door gaat, maar wij raden ook aan om tijdig contact op te nemen met je certificeerder om te overleggen hoe zij omgaan met de beperkingen als gevolg van de coronacrisis." Cumela Advies komt met deze raad naar aanleiding van vragen vanuit leden over de geplande externe audits voor bijvoorbeeld de ISO 9001, VCA of VKL certificering.

Wij merken dat verschillende certificeerders anders omgaan met de situatie zoals die nu is. Waar de één ervoor kiest om het bedrijfsbezoek gewoon door te laten gaan als de auditor zich goed voelt en de klant ook aangeeft dat er geen ziekteverschijnselen aanwezig zijn, kiest een ander ervoor om de audit te verplaatsen. Ook zijn er certificeerders die niet op bedrijfbezoek komen maar de audit op afstand uitvoeren.

Audit op afstand
Certificeerders mogen vanwege de ontstane situatie van de RVA (raad van accreditatie), de instantie die boven de certificeerders staat, tussentijdse audits doen op afstand middels Skype, Microsoft Teams enzovoort. Maar dit mag alleen wanneer binnen zes maanden na deze audit op afstand alsnog een bedrijfsbezoek kan worden gepland. Dit geldt zowel voor tussentijdse audits als voor hercertificeringsaudits maar nieuwe certificaten kunnen via auditing op afstand niet worden afgegeven.

Concreet betekent dit dat er op dit moment alternatieven van toepassing zijn voor de bedrijfsbezoeken, zoals beoordelingen op afstand, via bijvoorbeeld Skype of documentenbeoordelingen op het kantoor van de certificatie-instelling en dat audits in prinicpe gewoon door gaan!

Neem tijdig contact op
Ons advies is om tijdig contact op te nemen met de certificeerder en te overleggen hoe zij omgaan met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Feitelijk kun je er niet van uitgaan dat een audit niet door gaat en ben je niet in de positie om een audit af te zeggen of te verplaatsen, omdat de RVA ook alternatieven biedt aan de certificeerders. 

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem contact op met één van onze adviseurs certificering van Cumela Advies via (033) 247 49 40 of mail naar [email protected]