Vacature bestuurslid Noord-Holland

Vacature: Bestuurslid Noord-Holland

Datum: 13 september 2021
Laatst bijgewerkt: 21 september 2021
Door: Ada Kieft
Wij staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector. Een sector waarin ruimte is voor vernieuwing, waar innovatie omarmd wordt en waar ondernemers geen belemmeringen ondervinden. Die maatschappij breed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daar staan we voor en daar werken we hard aan. Samen met iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.

Om dit voor elkaar te krijgen werkt Cumela met landelijke, regionale en op werkveld georiënteerde besturen. Deze besturen worden gevormd door ondernemers en zij worden ondersteund door medewerkers van Cumela. Het regionale bestuur houdt contact met provincie Noord-Holland, wegbeheerders, waterschappen, zorgt voor regionale belangenbehartiging en verbindt leden met elkaar.

Voor het regionale bestuur provincie Noord-Holland is een vacature ontstaan. Het regionale bestuur Noord-Holland bestaat momenteel uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en vier bestuursleden. 

Wat ga je doen?
Als lid van Cumela ben je trots op de cumelasector en de organisatie en draag je dat graag uit. Organiseer je graag met jouw regionale bestuur een inspiratievolle Contactdag en neem je indien wenselijk deel in provinciale werkgroepen.

Wat vragen wij van jou? 
Naast beschikbaarheid en tijd vragen wij om kennis van de sector, toegang tot een netwerk en behartig je met plezier regionale belangen. Ook vinden we het belangrijk dat je kansen en bedreigingen in de sector signaleert en benoemt. Eigenschappen die bij bestuurders passen: praktisch, initiatiefrijk, integer, besluitvaardig, analytisch, communicatief en samenwerken.

Hoeveel tijd kost het je?
Om je een indicatie te geven van de diverse werkzaamheden zetten wij hieronder uiteen hoeveel tijd je functie als bestuurslid gaat kosten:
•    Regionale bestuursvergaderingen (3/4 keer per jaar 3-4 uur)
•    Bestuurdersdagen (2 keer per jaar)
•    Bestuurderstrainingen (2-3 per jaar)
•    Werkgroep bijeenkomsten (Agrarisch Loonwerk en Weg- en Waterbouw)
•    Inspiratiedagen (minimaal 1 van de 2 dagen)
•    Algemene Ledenvergadering (1 dag)
•    Contactdag Provincie (1 dag)
•    Studieclubavonden (2-3 avonden)
•    Open dagen, recepties, jubilea in de eigen regio (2-3 keer per jaar)