Geld groeit

Doe mee aan de klankbordgroepen voor ondernemers

Datum: 3 mei 2023
Laatst bijgewerkt: 3 mei 2023
Door: Dieuwer Heins
Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en grip krijgen op de bedrijfsvoering. Tijdens de algemene ledenvergadering van Cumela in maart lieten veel ondernemers weten dat ze het prettig zouden vinden om ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers in studieclubs of klankbordgroepen. Ook is er behoefte aan ondersteuning bij het krijgen van inzicht in de kostenontwikkeling, indexen en kengetallen.

In dit artikel vertellen we welke bijeenkomsten we voor jou organiseren en waar Cumela je mee kan helpen.

Klankbordgroepen over ondernemen in de cumelasector

Cumela heeft 7 actieve klankbordgroepen gericht op het grip krijgen op de bedrijfsvoering. Onder leiding van Cumela-adviseurs bedrijfskundige zaken gaan ondernemers tweemaal per jaar met hun groep in gesprek over onderwerpen die ze bezig houden. Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Hoe kan ik mijn rendement verder verhogen? Wat is mijn kostprijs? Hoe ga ik om met het indexeren? Allerlei vragen komen aan bod.

Naast de actuele thema’s die door de deelnemers worden vastgesteld, is er bij elke bijeenkomst een bedrijfsbezoek bij één van de deelnemers. Ondernemers die meedoen geven een hoge waardering aan deze bijeenkomsten. In alle vertrouwelijkheid wordt er gesproken over zaken die de ondernemers bezighouden en worden ervaringen gedeeld om van elkaar te leren.

Meld je aan voor deze klankbordgroepen
In het najaar start Cumela Advies met nieuwe klankbordgroepen. Heb je interesse of wil je meer weten? Laat het ons weten en stuur een email aan [email protected] of bel met één van onze bedrijfskundig adviseurs via tel: 033 247 49 40.

Bijeenkomsten bedrijfsoverdracht

Steeds meer ondernemersfamilies vragen de bedrijfskundig adviseurs van Cumela Advies om begeleiding bij bedrijfsoverdracht. Van de oriënterende gesprekken over de persoonlijke wensen van de betrokkenen tot en met de daadwerkelijk  bedrijfsoverdracht. Dat is meestal een traject van meerdere jaren.

Cumela Advies start in het najaar bijeenkomsten voor ondernemers die van plan zijn een bedrijfsoverdracht op te starten. Meerdere keren komen de deelnemers bij elkaar om met elkaar over de verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht te praten. Leren van elkaars ideeën en ervaringen staat daarbij voorop. De bedrijfskundig adviseurs begeleiden de bijeenkomsten.

Gebruik de checklist 'Nu starten met bedrijfsoverdracht'
Omdat het traject van bedrijfsoverdracht jaren duurt, is het belangrijk dat je al vroeg begint met nadenken over de toekomst. Check of je daar aan toe bent. Beantwoord je de volgende vragen ten minste 1 keer met ja? Meld je dan aan voor deze bijeenkomsten.

  1. Ik onderneem nog volop, maar het wordt tijd dat ik ga nadenken over mijn toekomst en die van het bedrijf.
  2. We zijn bezig met de bedrijfsoverdracht en ik heb behoefte om met collega’s ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
  3. Ik ga het bedrijf overnemen (of je hebt dat net gedaan) en heb behoefte om hierover te sparren met collega’s die in dezelfde situatie zitten.

Meld je aan voor deze bijeenkomsten
Laat ons weten dat je interesse hebt in deze bedrijfsoverdracht-bijeenkomsten door een e-mail te sturen aan  [email protected] of te bellen met één van onze bedrijfskundig adviseurs via tel. 033 247 49 40.

Kostprijsberekening en prijsindexering beter in beeld

Veel ondernemers willen beter inzicht in hun kostprijs en hulp bij de jaarlijkse prijsindexering. Dit bleek niet alleen tijdens de algemene ledenvergadering, maar ook op de kostprijs-adviesdag van Cumela Advies die jaarlijks in januari wordt gehouden. De bedrijfskundig adviseurs van Cumela helpen veel ondernemers op weg.

Cumela heeft een kostprijs-en indexeringsmodule ontwikkeld en een kostprijsmodule voor de arbeidskosten. Ook is het mogelijk om specifiek op bedrijfsniveau de kostenverhoudingen en kostprijsontwikkeling verder in beeld te brengen.

Wil je aan de slag met kostprijsberekening en indexering?
Laat het ons weten en stuur een email aan [email protected] of bel met één van onze bedrijfskundig adviseurs via tel: 033 247 49 40.