Thema - Stikstof

Cumela uitgenodigd voor gesprek met Remkes

Datum: 28 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022
Door: Hans Verkerk
Afgelopen week heeft onze voorzitter Wim van Mourik een uitnodiging gekregen van de heer Remkes om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Hoewel we blij zijn dat wij (terecht) als gesprekspartner gezien worden in de stikstofproblematiek, zien wij als ketenpartij momenteel geen mogelijkheden om het gesprek aan te gaan zolang de primaire agrarische sector niet aan tafel schuift. Dit zullen wij ook terugkoppelen aan Remkes.

Naar aanleiding van de uitnodiging van Remkes hebben we bij de primaire agrarische sector gepolst of hun houding ten opzichte van de gesprekken anders geworden is. Dit bleek niet het geval. Daarom zien wij als ketenpartij, die deels afhankelijk is van de agrarische sector, geen ruimte om nu bij Remkes en het kabinet aan tafel te schuiven.

Als ketenpartij zien wij momenteel geen ruimte om bij Remkes en het kabinet aan tafel te schuiven. 

De agrarische sector wil momenteel niet in gesprek, omdat het kabinet keer op keer blijft uitspreken en opschrijven dat het doel, het tijdspad en de middelen niet ter discussie komen te staan tijdens de gesprekken. Dan is er geen sprake van gelijkwaardige gesprekken.

Belang voor onze sector

Onze sector heeft op twee manieren te maken met de stikstofplannen van het kabinet. We vinden het dan ook terecht dat wij benaderd zijn voor gesprekken over deze problematiek en zijn blij dat de politiek ons hierin weet te vinden. Enerzijds hebben wij als sector te maken met de bedreiging van het voortbestaan van een groot deel van de agrarische sector waar wij voor werken. Anderzijds hebben we ook besluitvorming nodig over vergunningen om cultuurtechnisch werk en grondverzet uit te kunnen voeren. Zodra de agrarische sector het gesprek aangaat met Remkes, schuiven wij dus graag aan!