Vergadertafel

Cumela nog steeds niet in gesprek met Remkes 

Datum: 16 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2022
Door: Nico Willemsen
Hoewel we hoopvol waren over het verkennende gesprek tussen een afvaardiging van de primaire landbouw en de heer Remkes, is de situatie helaas nog ongewijzigd. Aanstaande donderdag staat er weer een gesprek gepland met een aantal ketenpartijen. Wij zijn hier ook voor uitgenodigd, maar kwamen tijdens de voorbereiding op een eventuele deelname wederom tot de conclusie dat het voor ons nog te vroeg is om aan tafel te schuiven. 

In onze eerdere berichtgeving en reactie aan het secretariaat van de heer Remkes lieten we weten alleen in gesprek te gaan als er serieuze gesprekken plaatsvinden met de primaire landbouw. Uit ons intensieve contact met collega-branches maken wij op dat hier nog geenszins sprake van is.  

Vertrouwen in innovatiekracht landbouw en cumelasector 

Agrarisch ondernemers en ondernemers in de cumelasector hebben veel veerkracht, ambitie en innovatiekracht. Dit verdient meer vertrouwen van de politiek en de natuurorganisaties. We zien dan ook veel waardevolle aanknopingspunten om bij te dragen aan een oplossing, maar dat begint allemaal met perspectief voor de primaire landbouw. Zodra daar sprake van is, gaan wij alsnog graag in gesprek met de heer Remkes.  

Het begint allemaal met perspectief voor de primaire landbouw

Bruggen slaan met versnellingsakkoord 

Naar aanleiding van de verkennende gesprekken met de landbouw en de natuurorganisaties lijken de tegenstellingen onoverbrugbaar. Dat terwijl in mei van dit jaar een brede coalitie van natuurorganisaties, landbouw en bedrijfsleven een versnellingsakkoord aan het kabinet overhandigde om uit de stikstofimpasse te komen. Wij raden de heer Remkes aan dit akkoord als vertrekpunt te nemen, ook al lijkt Natuur&Milieu nu de handtekening onder het akkoord weg te trekken. Dan zal hij merken dat er bruggen te slaan zijn.

Er ligt een breed gedragen versnellingsakkoord om uit de stikstofimpasse te komen. Er zijn daadwerkelijk bruggen te slaan!