Vergadertafel

Cumela nog niet aan tafel bij Remkes

Datum: 2 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022
Door: Hans Verkerk
Na ons bericht van afgelopen donderdag over onze uitnodiging van de heer Remkes veranderden de omstandigheden. Het lijkt erop dat de belangenbehartigers van de primaire landbouw aanstaande vrijdagochtend aan tafel schuiven bij de heer Remkes en het kabinet, nadat premier Rutte aangaf dat het kabinet bereid was overal over te praten. Een mooie kans, want aan de onderhandelingstafel zijn er kansen om de plannen gewijzigd te krijgen.

Afgelopen dagen hebben wij goed nagedacht of wij vanuit Cumela vrijdag ook aan tafel willen schuiven. We hebben besloten dit nog niet te doen. Het lijkt ons beter dat de primaire landbouw eerst het gesprek aangaat om te verkennen of het kabinet daadwerkelijk van plan is om een nieuw en beter plan te maken met perspectief voor agrarisch ondernemers.

We hebben het secretariaat van de heer Remkes daarom laten weten dat wij aanstaande vrijdag nog niet zullen aanschuiven, maar dat we graag meepraten als er serieuze vervolggesprekken met de agrarische sector plaatsvinden. Inmiddels hebben we de toezegging gekregen dat wij in dat geval opnieuw benaderd zullen worden voor een vervolggesprek.

Wij praten graag mee zodra er serieuze vervolggesprekken met de agrarische sector plaatsvinden. 

Wij wensen de vertegenwoordigers namens de agrarische sector een rechte rug toe, veel wijsheid, tact en moed. Wij roepen het kabinet op om serieus met de agrarische sector in gesprek te gaan en vervolgens met de ketenpartijen die mee kunnen denken over de innovatiekracht van het platteland, zodat er weer perspectief ontstaat en het buitengebied leefbaar blijft.