Corné Vinke

Column - Het verdienmodel van data

Datum: 10 maart 2021
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2021
Het blijft me opvallen hoeveel er wordt geschreven over precisielandbouw: Isobus-toepassingen voor precisiebemesting, dronevluchten, bodemscans, plaatsspecifiek dit en plaatsspecifiek dat. Ook de akkerbouwer die zijn vier meter brede sneleg heeft ingeruild voor een exemplaar van drie meter breed om juist op smalle banden in plaats van op brede banden het land klaar te maken, valt mijns inziens in de categorie ‘precisielandbouw’.

Binnen de sectie Agrarisch Loonwerk lopen we regelmatig tegen het probleem aan dat het erg lastig is data van verschillende machines met elkaar te verbinden om zodoende een goed beeld van een gewas te krijgen en vooral om een goed beeld te krijgen van een eventueel te nemen maatregel. Het is daarom van groot belang dat machinefabrikanten hun datastromen op elkaar afstemmen, zodat neerslaggegevens, bodemscans, dronevluchten en opbrengstgegevens van voorgaande jaren op één plek terug te vinden zijn en in dezelfde ‘taal’, zodat ze gemakkelijk te interpreteren zijn om bijvoorbeeld plaatsspecifiek een bemesting of een bespuiting uit te voeren.

Een ander dilemma is het verdienmodel voor een loonwerker. Data verkopen aan machinebouwers is eigenlijk niet aan de orde, omdat er vanuit die fabrikanten geen bereidheid is om hiervoor te betalen. Ook hebben wij hen juist nodig om onze data te kunnen vergelijken met die van anderen. Alleen door te vergelijken kun je je eigen gegevens namelijk goed interpreteren. Data verkopen aan onze klanten is ook lastig, maar vaak kan dat indirect door een dienst aan te bieden waarvoor deze data nodig is, zoals een plaatsspecifieke bespuiting of bemesting.

Een goede partner zijn voor onze klanten is het beste verdienmodel voor ons.

Waar wij het als loonbedrijven van moeten hebben, zal in mijn ogen toch het contact met de klant zijn. Onze meerwaarde zit hem in het praatje aan tafel of op het land. En als we dan, door middel van een kaart, onze klant kunnen vertellen waar er voor hem verbeteringen te halen zijn, zijn we op de goede weg. Een goede partner zijn voor onze klanten is het beste verdienmodel voor ons.