sleepvoet, mest

Ceettar wil dat EU natuurlijke meststoffen ruimte geeft

Datum: 23 november 2022
Laatst bijgewerkt: 23 november 2022
Door: Maurice Steinbusch
Geef ruimte om natuurlijke mest en kunstmestvervangers zo efficiënt mogelijk in te zetten Deze oproep heeft de Ceettar, de Europese loonwerkerskoepel gedaan in een reactie aan de Europese Commissie. Ze vindt dit een betere oplossing dan boeren financieel compenseren voor dure kunstmest.

De Ceettar kwam met deze reactie naar aanleiding van plannen van de Europese Commissie om in te spelen op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kunstmest. Deze staan zwaar onder druk sinds de inval van Rusland in de Oekraïne. Als reactie wil de Europese Commissie maatregelen nemen voor de middellange en lange termijn, waarbij ze voorstelt gebruikers financieel te compenseren voor de hoge kunstmestprijzen.

Ruimte voor Renure

De Europese loonwerkers roepen in de reactie de Europese Commissie op meer focus te hebben voor efficiënt gebruik van meststoffen. Dat is in hun ogen efficiënter dan het financieel compenseren van de hoge kunstmestprijzen. De Ceettar pleit er voor om te kiezen voor een praktische benadering en meer ruimte te maken voor het gebruik van dierlijke mest inclusief de inzet van kunstmestvervangers. In Europa bekend als RENURE  (Recovered Nitrogen from Manure) meststoffen.

Klaus Pentzlin voorzitter van Ceettar wijst daarbij op de investeringen die loonwerkers en boeren nu al hebben gedaan in machines voor het uitvoeren van precisiebemesting. ”Met deze bestaande techniek kunnen we dierlijke mest efficiënter inzetten. Zo wordt er direct bespaard op kunstmest. Dat draagt ook bij aan de lange termijn doelen. Hierop inzetten is beter dan alleen maar de kunstmestindustrie subsidiëren. De Europese Commissie kan beter boeren subsidiëren om gebruik te maken van de moderne techniek die loonwerkers nu al hebben. Zo hebben ze direct toegang tot de beste methoden om mest efficiënt in te zetten.”

Pentzlin geeft ook aan zeer teleurgesteld te zijn dat de Europese Commissie die uitdraagt toe te willen naar een vorm van landbouw met een minimale input van hulpstoffen juist het gebruik van kunstmestvervangers niet wil stimuleren.

De gehele reactie van 17 november  kun je lezen via de volgende link.