Bumpy, veilig, landbouwverkeer

Veilig met (land)bouwverkeer. Help je ons?

Datum: 11 september 2020
Laatst bijgewerkt: 11 september 2020
Door: Marije van Beurden
Blijf zichtbaar, maak oogcontact, houd afstand, geef richting aan en raak niet in paniek. Dit zijn enkele tips die basisschoolleerlingen krijgen tijdens het educatieproject Veilig met (land)bouwverkeer. Wij streven naar minder ongelukken met (land)bouwverkeer. Lees wat Cumela doet en hoe jij als ondernemer mee kunt helpen.

Bekijk hier de reportage van Omroep Zeeland

Omroep Zeeland

Om het door Cumela opgestelde uitgangspunt ‘We houden van het werk en de omgeving veilig’ recht te doen, hebben we in 2019 het educatieproject Veilig Omgaan Met Opvallend (Land)bouwverkeer (VOMOL) van Emiel Burgers geadopteerd. Een project met veel goede elementen in zich, dat we graag in een nieuw jasje steken om het nog effectiever te maken. Dat is ook nodig om te kunnen blijven voldoen aan de richtlijnen van de CROW toolkit verkeerseducatie.

Dat begint al bij de naam. Die verandert in Veilig omgaan met opvallend (land)bouwverkeer. Door die naamsverandering willen we ervoor gaan zorgen dat wanneer het project wordt genoemd de maatschappij meteen weet wat het doel ervan is. Dat houdt mede in dat we af willen van de afkorting VOMOL, want dat zegt de burger niet zoveel.

Een andere verandering is dat de dagelijkse beknopte opdrachten in september worden vervangen door een e-learning waarbij wordt ingespeeld op de voorrangsregels, de dode hoek, de groepsdruk en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Om dat nog beter te kunnen doen, zullen we onze mascotte Bumpy inzetten.

Ouders erbij betrekken

Ook steken we met het nieuwe lesmateriaal in op de rol van ouders. Verkeersdeelname speelt zich voornamelijk af buiten de school, dus ook ouders hebben een belangrijke rol in het bewust maken van de gevaren van (land)bouwverkeer. Door ouders te vragen een voorbeeldfunctie aan te nemen in het verkeer en uitleg te geven over waarop kinderen moeten letten tijdens verkeersituaties met (land)bouwverkeer wordt er wederzijds gewerkt aan begrip.

De grote lijnen blijven wel behouden. Zo blijft Veilig met (land)bouwverkeer een educatieproject waarbij basisschoolleerlingen, mbo-studenten en de huidige chauffeurs vanuit hun eigen perspectief leren en ervaren hoe zij veilig kunnen omgaan met (land)bouwverkeer. Dat gebeurt aan de hand van theorie en praktijkopdrachten.

Verkeersdeelname speelt zich voornamelijk af buiten de school

Door alle betrokken partijen met elkaar te verbinden, leren basisschoolleerlingen hoe ze veilig kunnen handelen bij het naderen van (land)bouwverkeer. Bij mbo-studenten proberen we juist de bewustwording van de gevaren van (land)bouwverkeer te vergroten. Ook leren zij hoe andere weggebruikers de (land)bouwvoertuigen ervaren.

Help ons!

Aan jou als ondernemer vraag ik om ons te helpen ervoor te zorgen dat we het werk en de omgeving veilig houden. Dat kun je doen door je bedrijf en machines beschikbaar te stellen en deel te nemen aan Veilig met (land)bouwverkeer wanneer je daarvoor wordt gevraagd. Door dat te doen, vervul je een belangrijke rol in het verkeersproject. Zonder jouw machines kunnen de leerlingen namelijk niet echt beleven wat (land)bouwverkeer inhoudt.

Een andere manier om ons te helpen, is het vergroten van de bewustwording van de chauffeurs over de gevaren van de voertuigen waarin ze rijden. Als werkgever kun je daaraan bijdragen door je medewerkers de gratis e-learning op www.land-bouwverkeer.nl te laten volgen. Deze e-learning is speciaal door ons ontwikkeld om het aantal ongevallen met (land)bouwverkeer te verminderen. Door gebruik te maken van veilige voertuigen en goed opgeleide bestuurders kunnen we ongevallen voorkomen. Samen kunnen we werken aan een verkeersveilige maatschappij met (land)bouwverkeer!