mestgassen

Mest mixen of uitrijden? Denk om je eigen veiligheid

Datum: 5 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 5 februari 2021
Door: Hans Verkerk
In de komende weken en maanden start het uitrijden van de mest weer. Als de mest na de winter in de stal of opslag in beweging wordt gebracht is er een extra groot gevaar van mestgassen, daarom gaat de Inspectie SZW de komende weken veel controles op het veilig omgaan met mest uitvoeren.

Bereid jezelf en je personeel goed voor op het werken met mest. Maak gebruik van de gratis e-learning 'Mestgassen, laat je niet verrassen!' op www.mestgassen.nl. en gebruik ook de toolbox: veilig werken met mestgassen.

In februari 2021 gaat de inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van  veiligheidsmaatregelen bij mixen en aanwenden van mest. Bij inspecties is het belangrijk dat de RI&E actueel is en verder staat de arbocatalogus vol met adviezen. De arbocatalogus wordt door SZW als referentiepunt gebruikt. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengen.

Gevaar niet onderschatten
Veehouders en loonwerkers onderschatten vaak de gevaren van het werken met mestgassen. Het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen bij het werken van mest komt door onvoldoende kennis en risicobesef. Dit leidt jaarlijks tot veel ernstige ongevallen.


Mestongevallen vinden vaak plaats in besloten ruimtes zoals een silo, tank of in stallen tijdens het mixen met de mest in de kelder. Het merendeel van de ongevallen ontstaat doordat  er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte adembeschermingsapparatuur, het regelmatig mixen van de mest en het zorgen voor voldoende ventilatie. Bij een groot deel van de mestongevallen vallen bovendien meerdere slachtoffers doordat mensen die in de buurt zijn te hulp schieten en daardoor ook gewond raken of overlijden.

Laat je niet verrassen door mestgassen, bereid je goed voor!