overdracht

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onmisbaar voor cumelabedrijven

Datum: 29 september 2021
Laatst bijgewerkt: 29 september 2021
Door: Dieuwer Heins
Voor veel cumelabedrijven is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) een mooie en soms ook noodzakelijke regeling om het bedrijf te kunnen overdragen aan de opvolgers. Voordeel hiervan is dat er maar beperkt hoeft te worden afgerekend met de Belastingdienst.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling waarvan gebruik kan worden gemaakt bij bedrijfsoverdracht. Het doel van de regeling is dat de familie goed wordt achtergelaten, de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd, er niet onnodig belasting wordt geheven en er geen liquiditeitsproblemen ontstaan. De BOR gaat over de inkomstenbelasting, maar ook over de schenk- of erfbelasting.

Doorschuifregeling inkomstenbelasting

Wanneer je een bedrijf overdraagt, dient er met de Belastingdienst te worden afgerekend over de boekwinst (het verschil tussen de getaxeerde waarde en de boekwaarde). Bij de overdracht van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap gaat het om de stakingswinst, waarbij je boven een inkomen van € 68.507,- per jaar afrekent tegen 49,5 procent belasting (percentage 2021). Bij een besloten vennootschap gaat het om een aandelentransactie, waarbij je in Box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) afrekent tegen 26,25 procent (percentage 2021). Door toepassing van de BOR is het mogelijk om de belastingclaim door te schuiven naar de opvolger of erfgenamen. Het gaat dus niet om afstel, maar om uitstel van de belastingheffing.

Lagere schenk- en erfbelasting

Met name bij kapitaalintensieve bedrijven vindt een bedrijfsoverdracht soms ook plaats door middel van een (gedeeltelijke) schenking van de bedrijfsoverdrager aan de opvolger. Is er sprake van schenking, dan dient over de waarde schenkbelasting te worden betaald. Erf je een bedrijf, dan betaal je erfbelasting over de waarde van de onderneming. Door het toepassen van de BOR is de opvolger of erfgenaam voor een groot gedeelte vrijgesteld van de schenk- of erfbelasting (zie kader).

Voorwaarden BOR

Voor de BOR gelden onder meer de volgende voorwaarden:
Voor de inkomstenbelasting:

  • Er moet sprake zijn van een bestaand bedrijf waar actief ondernemingsactiviteiten plaatsvinden (volgens de Wet inkomstenbelasting 2001).
  • Beleggingsactiviteiten in aandelen of onroerend goed vallen daarbuiten.
  • Bij een besloten vennootschap moet je een aanmerkelijk belang hebben (meer dan vijf procent van de aandelen).
  • Bij schenken dient de opvolger minimaal drie jaar als werknemer werkzaam te zijn.


​​​​​​​Voor de schenk- en erfbelasting:

  • De schenker dient ten minste minimaal vijf jaar eigenaar van het bedrijf te zijn geweest. Bij overlijden geldt een termijn van één jaar.
  • De opvolger dient de activiteiten ten minste vijf jaar voort te zetten. Is er sprake van een besloten vennootschap, dan dient de nieuwe eigenaar de nieuwe aandelen minstens vijf jaar in bezit te houden. Pas na deze vijf jaar is de vrijstelling definitief.
    Wanneer de termijnen van vijf jaar niet worden volgemaakt, moet hiervan aangifte worden gedaan en wordt de belasting opnieuw berekend.

Hoeveel vrijstelling de bedrijfsopvolger heeft, hangt af van de waarde van de onderneming. Hierbij wordt zowel naar de going concern-waarde als naar de liquidatiewaarde van het bedrijf gekeken. De fiscus gaat uit van vier mogelijke situaties. Voor meer informatie daarover kun je de website van de Belastingdienst raadplegen.​​​​​​​

Meer informatie

De bedrijfsopvolgingsregeling is complexe regelgeving. Het is daarom verstandig om je goed te laten voorlichten door een fiscalist en daarna vooraf met de Belastingdienst afstemming te zoeken. Ook de adviseurs van Cumela Advies kunnen je verder helpen. Wil je in gesprek? Stuur dan een e-mail aan [email protected] of bel met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99.