bermen en obstakels maaien

Aanbestedingspraktijk overheden worden aangepakt

Datum: 19 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 19 februari 2021
Door: Herma van den Pol
Er gaan stappen gezet worden om het proces voor en nadat er ingeschreven is op opdrachten van overheden te verbeteren. "Met als doel betere rechtsbescherming voor ondernemers en ook meer kansen voor het mkb op opdrachten", zegt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in een toelichting. De uitwerking van dit maatregelenpakket om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, is nu aan de Tweede Kamer gezonden.

Professionaliseren, zo noemt de overheid de stappen die ze de komende tijd gaat zetten om het proces van aanbesteden door overheden te verbeteren. De ministerraad stemde hier half februari mee in. Het uiteindelijk doel is een soepeler proces van aanbesteden. Iets wat alleen kan door "de juiste balans tussen belangen van opdrachtgevers en -nemers" te vinden, aldus Keijzer. 

Iedere opdrachtgever een klachtenloket
"In de uitwerking van dit maatregelenpakket wordt daarom tijdige klachtafhandeling vooraf én achteraf stevig verankerd", zegt Keijzer. 
Met deze specifieke maatregel wordt het mogelijk om fouten in de aanbestedingsprocedure beter aan te kaarten. Dat moet gerealiseerd worden door ervoor te zorgen dat elke opdrachtgever een klachtenloket krijgt.

Een andere stap die gezet gaat worden is het geven van uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen. "Aanbestedende diensten moeten hun selectie- en gunningsbeslissingen beter gaan motiveren. Ondernemers ontvangen zo een duidelijkere uitleg waarom hun inschrijving niet heeft gewonnen."

Ten slotte krijgen ondernemers krijgen extra mogelijkheden in hogere beroepszaken. "Met als doel betere rechtsbescherming voor ondernemers en ook meer kansen voor het mkb op opdrachten. Kortom, een goede inkooppraktijk bij overheden en dus ook een effectieve besteding van belastinggeld”, zegt Keijzer.