bouw, commercial, zand, kraan, gww

2% loonsverhoging inzet in cao Bouw en Infra

Datum: 10 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 13 juli 2020
Door: Riet Zweistra
Een loonsverhoging van 2 procent per 1 december 2020 en een eenmalige uitkering ter hoogte van € 350,-, dat zijn de voorstellen die nu op tafel liggen voor een nieuwe cao Bouw & Infra. Bouwend Nederland heeft al aangegeven groen licht te geven, maar de andere bonden laten uiterlijk 13 juli weten of ze instemmen met de voorstellen.

Er ligt een principe akkoord op tafel voor de cao Bouw & Infra. Goed nieuws, want de onderhandelingen zijn het laatste jaar al meerdere keren uitgesteld. Eerst vanwege de stikstof- en PFAS-problematiek en later vanwege de coronacrisis. Hoewel de problemen nog niet opgelost zijn en het ook nog niet duidelijk is welk effect het allemaal op de sector gaat hebben gingen de cao-partijen toch met elkaar om de tafel. Dit omdat de noodzaak groot is om de sector aantrekkelijk te houden voor degene die er al werken, maar ook om vakmensen van buiten de sector aan te kunnen trekken. 

Loonsverhoging en uitkering
De nieuwe cao krijgt een looptijd van een jaar en verloopt op 31 december 2020. In de cao is geregeld dat de lonen op 1 december 2020 (periode 13) structureel met 2 procent verhoogd worden. Die loonsverhoging gaat gepaard met een eenmalige uitkering van € 350 voor werknemers die op 29 juni 2020 in dienst waren onder de cao Bouw & Infra. Voor deeltijdcontracten wordt dit verrekend naar het aantal uren dat iemand werkt.  

Andere zaken die aan bod komen zijn de regeling eerder stoppen met werken, het DIA-gesprek en een mogelijke vergoeding daarvoor, de pensioenregeling en het Tijdspaarfonds. Tot en met 13 juli krijgen de bonden nog de kans om te reageren op het principe akkoord, Alleen Bouwend Nederland heeft al laten weten in te stemmen met de cao zoals die nu afgesproken is.  

Vragen over de cao LEO of cao Bouw?

Om je op weg te helpen stelde Cumela Advies de Handboeken Personeel samen. Ideale naslagwerken voor iedereen die zich binnen de cao LEO en cao Bouw & Infra met personeelszaken en HR bezighoudt. We lichten hierin de cao in begrijpelijke taal toe en hebben informatie opgenomen over onder andere sociale wetgeving, de werkkostenregeling en voorbeelddocumenten. Lees hier meer over de digitale handboeken.