Nieuwe standaard voor dynamische positiebepaling in de agrarische sector en (wegen)bouwsector

3 januari 2011
CUMELA Nederland, LTO Nederland, Bouwend Nederland en COM (Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven) lanceren één merkonafhankelijk systeem voor centimeter nauwkeurige gps-machinesturing: MoveRTK. Leden van deze organisaties kunnen zich met voordeel abonneren.

De brancheorganisaties vinden het van groot belang dat ondernemers in de land- en tuinbouw en in de (wegen)bouw/GWW gebruik kunnen maken van een betaalbare merkonafhankelijke oplossing voor nauwkeurige plaatsbepaling. Hiermee kunnen de productiviteit en duurzaamheid van de sectoren verbeterd worden

De nieuwe standaard maakt gebruik van GPS-RTK correcties via het mobiele internet. De RTK- plaatsbepalingstechnologie heeft een veel hogere nauwkeurigheid dan de reguliere GPS-technologie die bijvoorbeeld in autonavigatiesystemen gebruikt wordt. Zo kunnen bestuurders van agrarische of wegwerkvoertuigen met deze technologie op twee centimeter nauwkeurig hun exacte locatie bepalen. Hierdoor kunnen de sectoren gebruik maken van nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van precisielandbouw en (wegen)bouw. Agrariërs kunnen op gedetailleerd niveau gewasbeschermingsmiddelen op hun akker aanbrengen, waardoor het gebruik van deze middelen beperkt wordt. In de wegenbouw kan de exacte plaatsbepaling efficiënt worden ingezet op dozers, graders en graafmachines voor profilering en egalisatie.

Deze oplossingen waren voorheen weggelegd voor een beperkte doelgroep, omdat er hoge investeringen mee gemoeid waren. De nieuwe standaard die de organisaties presenteren kan door de lage aanschafkosten precisie(land)bouw in een stroomversnelling brengen. De organisaties zijn er daarom enthousiast over. Bovendien kunnen er direct milieu- en duurzaamheidvoordelen uit voortkomen.

De keuze van de werkgeversorganisaties voor de technologie van MoveRTK komt mede voort uit de hoge kwaliteit die het systeem biedt. De technologie is TÜV-gecertificeerd en biedt landelijke dekking. Omdat het systeem gebruikt maakt van mobiel internet kan er bovendien geprofiteerd worden van de beschikbare dataverbinding. Deze verbinding vormt een open platform voor andere data diensten. De bestuurder kan hiermee op locatie gegevens via internet raadplegen die van belang zijn voor de uitvoering van het werk. Zoals het bekijken van de weersverwachtingen, voertuigvolgsystemen of het terugkoppelen van de voertuigconditie aan de dealer.

MoveRTK is vanaf 3 januari te bestellen en vanaf midden januari verkrijgbaar. Op de website www.movertk.nl is meer informatie te vinden. Via Grondig zult u de komende nummers nader geïnformeerd worden.

 

Auteur: redacteur