Vloeren

Bij ieder cumelabedrijf worden machines gestald, brandstoffen en producten opgeslagen, voertuigen gerepareerd en schoongemaakt en andere milieurelevante activiteiten uitgevoerd die mogelijk een risico vormen voor de bodem. Volgens de Wet Bodembescherming is het verplicht om onaanvaardbare bodemrisico’s te vermijden dan wel uit te sluiten. Conform onder andere de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maar ook het Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning Milieu moeten maatregelen (instructies/incidentenmanagement) en voorzieningen (lekbakken en vloeistofdichte vloeren) uitgevoerd worden. De maatregelen inzake bodembescherming (vloeren) kunt u in dit dossier raadplegen.
  • Dossierhouder

    Johan van Dijk

    Juridisch adviseur omgevingsrecht

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen