Opslag grond

Bij de opslag van grond en bagger komen allerlei regels en verplichtingen om de hoek. Zo worden er eisen gesteld aan vloeren en is opbulken en samenvoegen van grond niet zondermeer toegestaan. Daarnaast is het van belang of opslag binnen het voor u geldende bestemmingsplan is toegestaan. Voorkom problemen en onnodig hoge kosten door uw vraagstukken over grond en bagger tijdig af te stemmen met een van onze juridische adviseurs omgevingsrecht. Zij maken zich deelgenoot van uw probleem en werken, in samenspraak met u, naar een voor uw bedrijf passende oplossing.
  • Dossierhouder

    Richard Wolting

    Adviseur managementsystemen

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen