Opslag (gevaarlijke) stoffen

De opslag van (gevaarlijke) stoffen zoals gasolie, olie, verf, afval en bouwstoffen is aan strenge regels gebonden. Deze regels wijzigen bovendien regelmatig. Het is daarom van groot belang dat u goed op de hoogte bent van de geldende regels rondom het opslaan van deze stoffen. Onze juridische adviseurs omgevingsrecht kunnen uw vragen over de opslag van gevaarlijke en andere stoffen snel beantwoorden. Zij zijn op de hoogte van de laatste wetgeving en bieden u een passend advies. Tevens assisteren deze adviseurs bij vraagstukken over de handhaving en (milieu)vergunningen. Voorkom problemen en bel eerst met een van onze adviseurs!

Naslaginformatie

  • Dossierhouder

    Richard Wolting

    Adviseur managementsystemen

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen