Internetconsultatieronde Omgevingswet

7 juli 2016
Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten. Het gaat om Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Via een internetconsultatie kan gereageerd worden op deze ontwerpbesluiten.

De juridisch adviseurs van Cumela Advies zullen, indien nodig, reageren op de voorstellen.

Auteur: Vincent Tijms