Certificatieplicht vervalt voor bovengrondse afgewerkte olietanks (Let op, niet voor dieselolie!)

1 december 2014
Vanaf 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de opslagtank hoeft niet meer aan de PGS 30 te voldoen. Dit komt overeen met de eisen aan opslagtanks bestemd voor afgewerkte olie bij glastuinbouwbedrijven. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.
Wijzigingsregeling
De wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks is 27 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1 januari 2015 in werking.

De nieuwe eisen
Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof. Daarom gelden vanaf 2015 alleen nog eisen ter bescherming van de bodem en het oppervlaktewater in de Activiteitenregeling:
  • Er zijn voorzieningen om lekkage naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen, zoals een lekbak of dubbelwandige tank met lekdetectie 
  • De tank en leidingen verkeren in goede staat 
  • De tank wordt jaarlijks geleegd

Bestaande tanks
Het overgangsrecht betekende dat veel oude opslagtanks bestemd voor afgewerkte olie van voor het jaar 2000 moesten worden vervangen voor 1 januari 2015. Door de wijziging kunnen veel van deze bestaande tanks in gebruik blijven, zolang ze voldoen aan de overgebleven eisen.
Auteur: Richard Wolting
Bron: www.infomil.nl