Export en verwerking

Niet alle meststoffen in de geproduceerde mest kunnen in Nederland geplaatst worden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de verwerking en export van meststoffen. Mest kan een behandeling ondergaan waardoor het veilig geëxporteerd kan worden. Daarbij zijn goede handelsrelaties van groot belang en is vertrouwen bij de overheden van het ontvangende land cruciaal. CUMELA Nederland helpt ondernemers bij het verkrijgen van de benodigde erkenningen en denkt mee over de procedures voor het exporteren van meststoffen.
  • Dossierhouder

    Hans Verkerk

    Secretaris Meststoffendistributie

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen