Aanwenden meststoffen

Onzorgvuldige aanwending van mest leidt tot verlies van voedingsstoffen voor planten. Daarom is het van belang dat meststoffen goed over de landbouwgrond worden verdeeld en dat er zo weinig mogelijk verliezen naar grond- en oppervlaktewater of de lucht optreden. CUMELA Nederland pleit voor flexibiliteit in de aanwendingsperiodes, omdat we hier afhankelijk zijn van weersomstandigheden. De regels voor het voorkomen van ammoniakuitstoot moeten in de praktijk toepasbaar zijn en rekening houden met lokale omstandigheden.
  • Dossierhouder

    Hans Verkerk

    Secretaris Meststoffendistributie

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen