Vogelgriep vastgesteld in Oldekerk

26 februari 2018
In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld.

In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven.  De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Oldekerk liggen nog twee andere bedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. In de bijlage vindt u een kaartje van het gebied. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Mestdistributie een aanwending verboden
Het is verboden mest te vervoeren of aan te wenden in dit 10 kilometergebied. Doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren of producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Update per 1 maart 2018:
Na navraag gedaan te hebben bij RVO is nu duidelijker welke mestsoorten er wel of niet vervoerd of aangewend mogen worden in het vervoersgebod-gebied (zie kaartje bij dit bericht):

  • Mest van gevogelte vervoeren of aanwenden is verboden.
  • Van gemengde veebedrijven waar ook gevogelte commercieel gehouden wordt mag alleen de mest van dieren - anders dan gevogelte - vervoerd of aangewend worden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol .
  • Van veebedrijven waar geen commercieel gehouden gevogelte aanwezig is, mag de mest vervoerd en aangewend worden.

Let op: aanwenden van mest mag alleen als dat volgens de Gebruikswijzer Meststoffen toegestaan is (dus niet wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of met sneeuw is bedekt).

 

 

Auteur: Marijke Dorresteijn