Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

9 april 2019
Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur, doet u een storingsmelding bij de NVWA. Meestal krijgt u dan een storingsnummer en mag u nog 24 uur doorwerken met het transportmiddel. De NVWA accepteert echter niet meer dat een open of handmatig genomen monster wordt geanalyseerd.

De nieuwe lijn van de NVWA is dat monsters fraudebestendig genomen moeten zijn.

De vervoerder heeft met de storingsmelding aangegeven dat zijn apparatuur niet adequaat werkt. Hij heeft vervolgens van de meldkamer een storingsnummer gekregen en de toestemming om maximaal 24 uur transporten verder uit te voeren. Consequentie daarbij is dat van geen van de daaropvolgende transporten gezegd kan worden dat er een fraudebestendig monster genomen is, met als gevolg dat deze niet geanalyseerd mogen worden, met het doel de geanalyseerde gehalten te laten registreren.

De vervoerder heeft de keuze om de apparatuur eerst te laten repareren alvorens verder te rijden, maar krijgt de mogelijkheid om gedurende maximaal 24 uur door te rijden en die transporten te laten registreren tegen het voor die mestsoort geldende forfait.

Hiermee wordt in de ogen van CUMELA Nederland de mogelijkheid van de storingsmelding aanzienlijk minder aantrekkelijk.

Auteur: Hans Verkerk