Opgelet: de GPS laad- en loslocatie kan onbetrouwbaar zijn door reset GPS

11 april 2019
CUMELA Nederland roept ondernemers op om te controleren dat de laad- en loslocatie, die door de AGR/GPS-apparatuur wordt verzonden naar RVO, overeenkomt met de werkelijke laad- en loslocatie. Het betreft hier de systemen van D-TEC/VMA. De oorzaak is het resetten van de GPS-satellieten in de nacht van 6 op 7 april. Niet alle apparatuur kan met deze reset omgaan.

Bij de ondernemerslijn ontvangen we het signaal van cumelabedrijven dat de laad- en loslocatie die door de AGR/GPS-apparatuur automatisch wordt verzonden naar RVO niet overeenkomt met de werkelijke laad- en loslocatie. 

Oorzaak van problemen met ontvangers
Elke negentien jaar vindt de zogeheten GPS Week Number Rollover plaats. Dat is een Engelse term. Het betekent dat de interne weektellers van gps-ontvangers gereset worden. Ze kunnen maar tellen tot 1.024 weken en beginnen dan weer vanaf 0. Dat gebeurde voor het laatst in 1999, en nu dus voor het eerst weer op 6 april. Het opnieuw tellen vanaf 0 is nodig om de juiste gegevens te blijven versturen.

Uit navraag bij de verschillende leveranciers blijkt dat alleen D-TEC/VMA-systemen met een zwarte GPS-antenne hier last van hebben. Eijkelkamp en Data2Track melden dat hun AGR/GPS-systemen hier geen last van hebben.
We adviseren gebruikers van D-TEC/VMA-apparatuur contact op te nemen met de leverancier. Bij hen moet wellicht de GPS-antenne vervangen worden. Alle klanten van D-TEC/VMA zijn hierover gister door het bedrijf geïnformeerd.

Het kan dus zijn dat uw AGR/GPS-apparatuur niet goed werkt en het is daardoor goed mogelijk dat de laad- en loslocatie niet goed worden weergegeven. Dit kunt u snel en eenvoudig controleren door steekproefsgewijs het adres van een laad- en/of loslocatie in te voeren op Google Maps. Klik dan op het perceel en er verschijnt een pop-up. De afbeelding bij het verhaal is hier een voorbeeld van. 

Controleer of de GPS-coördinaten die Google Maps weergeeft overeenkomen met de geprinte GPS coördinaten op het VDM en/of de GPS-coördinaten die zijn ingelezen in uw administratiesysteem.

Werkt het systeem niet goed?

Neem in ieder geval contact op met uw leverancier. Formeel moet u deze storing ook melden aan de NVWA. U belt hiervoor met 0900-0388. Zij bepalen vervolgens hoe hiermee wordt omgegaan.

Hoe om te gaan met vrachten die sinds 6 april 2019 verkeerd zijn geregistreerd?

Wanneer u afwijkingen constateert op het VDM, wat gedateerd is na 6 april, is het zaak om goed in uw administratie vast te leggen wat de mogelijke oorzaak is, zoals hierboven omschreven.

Hulp nodig?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de ondernemerslijn, via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

  

 

 

 

 

Auteur: Richard Wolting