Handelsmissie naar Sachsen-Anhalt. Wijziging van de Duitse mestwetgeving in werking getreden

8 juni 2017
Van 1 tot 3 juni 2017 vond een handels- en kennismissie bodem, water en meststoffen plaats naar Sachsen-Anhalt in het voormalige Oost-Duitsland. Een groep van tien ondernemers en vertegenwoordigers van de sector en de pers namen deze dagen kennis van de mogelijkheden voor de verkoop van mest(verwerkings)producten in Sachsen-Anhalt. De handelsmissie werd georganiseerd door De Boer Op Advies en Bureau Mest Afzet in samenwerking met de Nederlandse ambassade.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Hans Verkerk