Meedenken over vereenvoudiging van mestregistratie

23 januari 2019
Net voor de kerst werd het bericht gepubliceerd dat landbouwminister Carola Schouten overweegt om bij het uitrijden van alle mest een registratiesysteem verplicht te stellen. Het is een bericht wat veel reacties oproept. Het is een plan waarover het ministerie in overleg is met alle sectorpartijen. Het doel is om te komen tot een vereenvoudiging van het mestbeleid.

CUMELA Nederland is één van de partijen die aan het overleg meedoet. De inzet van CUMELA Nederland is om te komen tot een regeling die praktisch uitvoerbaar is en die tegemoet komt aan de wens om de hele regelgeving eenvoudiger en robuuster te maken.

Speciaal hiervoor wordt een klankbordgroep opgezet, waarin leden van CUMELA Nederland, met verschillende typen bedrijven vertegenwoordigd worden, om samen te komen tot een goede afstemming met de praktijk. De besturen van de sectie meststoffendistributie en agrarisch loonwerk zijn hier nauw bij betrokken.

Vragen?
Heeft u vragen over over dit bericht? Neem dan contact op met uw bedrijvenadviseur of met de ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Toon van der Stok