Wijziging definitie compost

9 januari 2019
In de mestregelgeving is de definitie van compost aangepast. Hierdoor kan plantaardig digestaat niet meer als zgn "vloeibaar compost" verhandeld worden.

De nieuwe definitie is:

compost: product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen en niet verpompbaar is.
Auteur: Hans Verkerk