Europa maakt de weg vrij voor nieuwe meststoffen

23 november 2018
Europa maakt de weg vrij voor de toelating van organische meststoffen op de Europese markt. Dat gebeurt via de inrichting van de eisen die straks gesteld gaan worden aan een CE-label. Tegelijkertijd staat het label garant voor toelating in alle Europese lidstaten. Het resultaat van een triloog tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers.

De nieuwe meststoffenwet heeft lang op zich laten wachten, maar komt er dan toch. Het wordt de opvolger van de meststoffenwet uit 2003 die voorzag in de vrije handel van kunstmest. Het gevolg van de verordening is dat er meer en nieuwe bemestingsproducten uit verschillende rest- en afvalstromen (secundaire grondstoffen) beschikbaar komen voor afzet in land- en tuinbouw. Een sterke drijfveer voor deze verordening van de EU is de vervanging van kunstmestfosfaat door fosfaat uit dierlijke mest en uit afval- en reststromen. Het aanbod van nieuwe bemestingsproducten zal toenemen en daarmee ook de keuze voor de gebruikers ervan. Door deze ontwikkeling zal het gebruik van kunstmest(fosfaat) afnemen. Belangrijk is dat deze nieuwe meststoffen, natuurlijk en vertrouwd, worden geaccepteerd en dat uiteindelijk de consument de producten die met deze meststoffen/bodemverbeteraars geteeld worden beter gaan waarderen dan de producten die geteeld worden met de inzet van alleen maar kunstmest. Hiermee kan het afzetpotentieel verder worden vergroot.

De instemming in de triloog op dinsdag 20 november is in elk geval al heel goed nieuws, waarmee een belangrijk stap naar een moderne meststoffenmarkt gezet is. De Verordening is geen verplichting, tegelijkertijd mogen de meststoffen of bodemverbeteraars met een CE-label na implementatie in elk EU-land afgezet worden. Ongeacht of het land zijn eigen regels behoudt of niet. De volgende stap zijn de meetmethodes voor de gehaltes vaststellen. Het is nog een belangrijke winst van de nieuwe wetgeving, want nu nog bepaalt elk land op zijn eigen manier de inhoud van de meststof en dat levert vaak verschillende resultaten op. Ondertussen is de opdracht aan mestverwerkers, producenten van digestaat en composteerders ervoor te zorgen dat ze een goed product hebben.

CUMELA Nederland heeft samen met het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding inmiddels het initiatief genomen voor een werkgroep die de implementatie van deze nieuwe Verordening voor producenten van organische meststoffen gaat voorbereiden. Zowel bedrijfsleven, als onderzoek en het Ministerie van LNV zullen hieraan meedoen.     

Auteur: Hans Verkerk