Werkwijze afvoer pluimveemest in de fipronilzaak

4 augustus 2017
De belangenbehartigers in de pluimveesector, het ministerie van Economische Zaken en de NVWA hebben met BMC Moerdijk afspraken gemaakt over de verbranding van pluimveemest afkomstig uit de pluimveestallen met te hoge gehaltes fipronil in de eieren. De afvoer van deze pluimveemest wordt georganiseerd door het bedrijf Orgafert (telefoon: 0499-320400). Dit bedrijf verzorgt al de totale logistieke planning en organisatie van de aanvoer van pluimveemest naar de BMC Moerdijk.

De pluimveehouder moet het initiatief nemen voor een ontheffing van de NVWA om pluimveemest af te laten voeren. Met deze ontheffing wordt Orgafert ingeschakeld, die het mesttransport organiseert. De naar de BMC afgevoerde pluimveemest moet minimaal 55% droge stof hebben en vrij zijn van mestvreemde delen. Het wegen en bemonsteren van de vracht en desinfecteren van de auto gebeurt bij BMC Moerdijk.

BMC Moerdijk verwerkt jaarlijks 430.000 ton pluimveemest van de leden van de coöperatie DEP. Orgafert is een 100% dochter van DEP.

Op de site van de NVWA is vermeld hoe de werkwijze is bij “mogelijke vrijgave van legbedrijven met vrije en verontreinigde stallen”. Aangegeven is dat de pluimveemest kan worden afgevoerd nadat deze is vrijgegeven door de NVWA na een inspectie. Een inspectie kan worden aangevraagd bij AVINED (fipronil@avined.nl). Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangt de pluimveehouder een verklaring, die ingediend moet worden bij de NVWA (icb@nvwa.nl) voor een ontheffing.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de Ondernemerslijn van CUMELA Nederland. Telefoon: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Jaap Uenk