Vragen en antwoorden over Fipronil en mest

1 september 2017
Met veel moeite heeft CUMELA Nederland op een aantal vragen over Fipronil en mest antwoorden gekregen. Ze volgen hieronder in de vorm van vragen en antwoorden.

Vraag: Is er iets bekend over de halfwaardetijd van Fipronil in mest, zodat een inschatting gemaakt kan worden van de tijdsduur die nodig is om mest weer schoon te krijgen?
Antwoord: De Gezondheidsdienst voor Dieren doet hier onderzoek naar. Zodra hierover duidelijkheid is, kan de NVWA bepalen of er ook een andere behandeling met mest mogelijk is.

Vraag: Er zijn ook biologische pluimveehouders geblokkeerd. Behouden deze bedrijven hun biologische status?
Antwoord: Ja deze bedrijven behouden hun biologische status, ondanks dat ze niet alle mest naar een biologisch bedrijf afzetten. De met Fipronil gecontamineerde mest moet wel bij de BMC in Moerdijk verbrand worden. Hierdoor houden ook bedrijven die eerder dit jaar mest hebben afgenomen van de nu geblokkeerde bedrijven hun biologische status.

Vraag: Er zijn ook geblokkeerde pluimveehouders die nattere mest hebben (minder dan 55% droge stof). Deze mest kan niet naar de BMC in Moerdijk, wat moet er dan wel mee.
Antwoord: Dit is nog niet duidelijk en dat geldt waarschijnlijk ook voor mest van bedrijven die ruien (er zitten dan veel veren in de mest) ook die kan niet bij BMC verbrand worden. Voor deze mest zal een alternatief plan bedacht gaan worden.

Vraag: Zijn er mogelijkheden om bij geblokkeerde bedrijven mest uit stallen die niet behandeld zijn met Fipronil, mest af te voeren naar andere bestemmingen dan BMC in Moerdijk?
Antwoord: Avined is druk bezig met het opstellen en bespreken van protocollen hiervoor. Deze worden vervolgens besproken met de NVWA. Na goedkeuring door de NVWA kunnen die in gebruik worden genomen. Vermoedelijk zal er dan per container een monster eerst op Fipronil geanalyseerd moeten worden, voordat de container afgevoerd kan worden.

Auteur: Hans Verkerk