Vervoersverbod door vogelgriep in Kamperveen

13 maart 2018
In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Een kaartbeeld met het 10 km-gebied vindt u via deze link.
 
Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.
 

Mestdistributie en -aanwending verboden
Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden in dit 10 kilometergebied. Doorgaand vervoer van mest door het gebied is toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.
Van gemengde veebedrijven waar ook gevogelte commercieel gehouden wordt, mag alleen de mest van dieren - anders dan gevogelte - vervoerd of aangewend worden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol.
Van veebedrijven waar geen commercieel gehouden gevogelte aanwezig is, mag de mest vervoerd en aangewend worden.

PS. bij het maken van dit bericht was nog geen kaartbeeld van het gebied beschikbaar, dit komt naar verwachting op korte termijn wel in de dierziektenviewer van RVO, zie: https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/.

Auteur: Hans Verkerk