Al bijna 50.000 bezoekers mestgassen.nl

11 april 2016
1,5 jaar na de lancering van de interactieve e-learning module Mestgassen is de website www.mestgassen.nl al bijna 50.000 keer bezocht.
E-learning mestgassen

In 2014 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de gevaren van mestgassen worden onderschat. Veiligheid heeft de afgelopen decennia te weinig aandacht gekregen bij de ontwikkelingen rond opslag en verwerking van mest. Voor sociale partners in de cumelasector aanleiding om de kennis en het risicobesef te vergroten onder werkgevers, werknemers en leerlingen, door het aanbieden van een interactieve e-learning mestgassen. De lesmodule bevat aangrijpende interviews met slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers en veiligheidsdeskundigen en is ontwikkeld door CUMELA Nederland en haar sociale partners.

Doel e-learning
Met deze e-learning, die vrij beschikbaar is, krijgt iedereen inzicht in onveilige situaties en wordt gepast veilig gedrag bevorderd. De website is zo ontwikkeld dat deze ook eenvoudig te gebruiken is tijdens Toolboxmeetings met medewerkers. Daarnaast is een docentenhandleiding opgesteld om de module te gebruiken in het lesprogramma van agrarische opleidingen.

Bezoekers
Gezien het aantal bezoekers tot nu toe voldoet de module in de behoefte naar kennis over de gevaren van mestgassen.

Auteur: Marijke Dorresteijn