CUMELA Nederland geschokt door mestfraude

11 november 2017
Frauderen met mest is ontoelaatbaar. Brancheorganisatie CUMELA Nederland ageert daar krachtig tegen. Directeur belangenbehartiging Michiel Pouwels: “Frauderen leidt tot milieuschade en oneerlijke concurrentieverhoudingen. Concurrentie tussen ondernemers dient plaats te vinden op basis van kwaliteit van het werk en service, beslist niet door het overtreden of ontduiken van regels. Regels zijn er om na te leven. Niet naleven is simpelweg fout.”

Recente berichtgeving in de media schetst een marktsituatie die ronduit schokkend is. Wij werken krachtig door aan de acties waarop de afgelopen jaren door CUMELA Nederland sterk is ingezet, zoals een mestscan en een certificeringssysteem. Integriteit en gedrag van ondernemers in de sector staan hoog op de agenda. Daarnaast zijn een adequate handhaving en het beboeten van overtredingen door de overheid belangrijke voorwaarden.

CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor 2.000 ondernemers in groen, grond en infra. Zo’n 650 leden daarvan zijn werkzaam in aanwending, transport, verwerking en export van dierlijke mest.

Dit bericht is zaterdag 11 november verzonden aan landelijke en regionale media. Leden van CUMELA Nederland met vragen kunnen contact opnemen met Erna Berends, teamleider bedrijvenadviseurs, via telefoonnummer 06 – 51 17 76 43.