Mest

De veehouderij in Nederland produceert meer mest dan - binnen de bemestingsnormen - op de landbouwgrond van die bedrijven gebruikt kan worden. De leden van CUMELA Nederland zijn sterk in de distributie van deze overschotmest naar gebieden waar wel ruimte is. Deze ruim 550 cumelabedrijven verzorgen meer dan 80 procent van het mesttransport en hebben de apparatuur die nodig is om mest zo goed mogelijk aan te wenden en zo de maximale meerwaarde uit de mest te halen. De sectie Meststoffendistributie van CUMELA Nederland speelt voor hen een belangrijke rol bij het vormen van nieuw beleid en houdt daarbij oog voor de belangen van de hele keten.