Lonen van de CAO LEO per 1 juli 2012

4 juni 2012
Volgens de in 2012 afgesloten CAO LEO, die loopt t/m 30 juni 2013, is per 1 juli 2012 een loonsverhoging afgesproken van 0,75%. In de bijlage bij dit bericht een overzicht van de nieuwe loontabellen voor werknemers van 21 jaar en ouder en de jeugdlonen.

Bij de loontabellen wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
- 38 uur werken per week
- 25 vakantiedagen
- 13 roostervrije dagen
- 8,33% vakantietoeslag

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: CAO LEO