Lonen per 1 oktober 2009 en 1 maart 2010

19 april 2011
We hebben u reeds bericht over het principe akkoord van 28 augustus 2009. De redactie commissie heeft inmiddels haar eerste vergadering gehad, om te komen tot nieuwe teksten. In deze redactievergadering van 25 september 2009 hebben de bonden aangegeven dat hun achterbannen hebben ingestemd met het principe akkoord. De aangepaste CAO tekst houdt u nog van ons tegoed, maar bijgaand treft u alvast de nieuwe loontabellen aan.

In de nieuwe CAO LEO is een loonsverhoging afgesproken van 1% per 1 oktober 2009. Tevens worden de vergoedingen per 1 oktober 2009 aangepast.

 

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: CAO LEO