Informatiebijeenkomsten wetswijziging d.d. 1 januari 2006

20 oktober 2005
Per 1 januari 2006 verandert er veel in de sociale zekerheid en de zorg. Hierover organiseert CUMELA in november 2005 informatiebijeenkomsten. Zowel leden als niet-leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Uitnodiging gemist? Maak gebruik van het formulier dat u onderaan dit bericht kunt downloaden.

Per 1 januari 2006 verandert er op het gebied van de sociale zekerheid en de zorg veel. Om u wegwijs te maken in deze materie organiseert CUMELA in de maand november 2005 een tiental informatiebijeenkomsten door het land. Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.

De avond zal uit twee delen bestaan. Tijdens het eerste deel informeren wij u over de veranderingen in de wetgeving en de CAO t.a.v. pensioenen, ziektewet en WAO/WIA en de wijzigingen in de loonadministratie. Na de pauze gaan wij in op de verzekeringsmogelijkheden voor de verplichtingen voortvloeiend uit de ziektewet, WAO en WIA. Als tweede onderwerp na de pauze staat de nieuwe zorgverzekeringswet geagendeerd.

Voor de sector zijn met een tweetal verzekeraars afspraken gemaakt over verzekeringsoplossingen. Reden waarom wij na de pauze een parallelprogramma aanbieden. U kunt een keuze maken of u wilt deelnemen aan de oplossingen die u worden geboden via CUMELA dienstencentrum bv in combinatie met De Amersfoortse, of u neemt deel aan het programma waar de SAZAS-oplossingen worden toegelicht.

Bent u bij geen van beide verzekeraars aangesloten, dan raden wij u aan toch het programma na de pauze te blijven volgen, omdat in het tweede deel van het programma ook de gevolgen van de Zorgverzekeringswet worden toegelicht.

Stelt u het op prijs beide programma’s bij te wonen dan raden wij u aan om met twee personen te komen, zodat ieder van u één van de sessies kan bijwonen.

Wij informeren u over:

VPL (VUT, Pensioen en Levensloopregeling)

  • De fiscaal aantrekkelijke regelingen voor VUT en prepensioen zijn vanaf 1 januari 2006 van de baan.
  • De mogelijkheid die BPL (Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw) werknemers biedt om toch eerder te kunnen stoppen met werken.
  • De Levensloopregeling. Deze regeling biedt de werknemer het recht om fiscaal aantrekkelijk van het salaris te sparen, zodat op een later moment verlof kan worden opgenomen.

Wijzigingen in de loonadministratie

  • De wet WALVIS (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten). Door deze wet wordt het loonbegrip voor de premieheffing en de uitkeringen gelijk.
  • Wat het betekent wanneer de auto in de loonheffing wordt betrokken.
  • De aangifte naar de Belastingdienst. U betaalt vanaf 1 januari 2006 de sociale verzekeringspremies niet meer aan het UWV.
  • De veranderingen in 2006 bij het in dienst nemen van een werknemer.
  • wijzigingen in WW-premie voor contracten voor bepaalde tijd.

Ziektewet, WAO / WIA

  • De afspraken die tussen sociale partners in de sector zijn gemaakt over de loondoorbetaling bij ziekte gedurende het eerste en tweede jaar.
  • De vervanging per 1 januari 2006 van de huidige WAO door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wijzigt hierdoor drastisch. U ontvangt een toelichting op de wettelijke regeling en de regeling die in de CAO LEO zal worden opgenomen.

Na de pauze kunt u kiezen uit één van de twee deelprogramma's om geïnformeerd te worden over één van de twee verzekeringsoplossingen die worden geboden door SAZAS en door CUMELA dienstencentrum bv.

Zorgverzekering

Het nieuwe zorgstel per 1 januari 2006. Het ziekenfonds verdwijnt en voor iedereen komt er een basisverzekering. Wat betekent de nieuwe wet voor u als zelfstandig ondernemer en werkgever en voor uw werknemers. Er kunnen ook synergievoordelen ontstaan in de combinatie met verzuimbeheersing.

U kunt u aanmelden door het bijgevoegd formulier. (keuze uit een Word- en pdf-document).
Aanvangstijdstip is 20:00 uur. Voor de data en locaties zie onderstaande tabel.

 

 

Datum

Locatie

Adres

Tel.nr.

1 nov

Hotel/Restaurant Ampt van Nijkerk

Berencamperweg 4, Nijkerk

033-2471616

7 nov

Van der Valk Hotel Goes

Ant. Fokkerstraat 100, Goes

0113-315800

9 nov

Hajé Hotel Heerenveen

Schans 65, Heerenveen

0513-618618

14 nov

Café Restaurant Boszicht

Provincialeweg 2, Maasbree

077-4651204

16 nov

Tulip Inn Brinkhotel Zuidlaren

Brink Oostzijde 6, Zuidlaren

050-4091261

17 nov

Hotel en Congrescentrum Papendal

Papendallaan 3, Arnhem

026-4837911

22 nov

Zalencentrum Dalzicht

Grotestraat 285, Nijverdal

0548-612413

23 nov

Hotel Akersloot BV

Geesterweg 1a, Akersloot

0251-361888

30 nov

Mercure Hotel Dordrecht

Rijksstraatweg 30, Dordrecht

078-6513373

1 dec

Hotel van der Valk Gilze-Rijen

Klein Zwitserland 8, Gilze

0161-454951

 

 

Auteur: Hannie Zweverink
Bron: CUMELA Nederland