buro

Handreiking: Werken tijdens coronacrisis

Datum: 10 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 17 november 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Nu de maatregelen langer duren en nu vrij stabiel blijven hebben wij een overzicht (handreiking) gemaakt hoe het werk door kan gaan, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Bij veel werkzaamheden levert dit geen problemen op omdat de medewerker in een cabine van een tractor of graafmachine zit.

Uitgangspunt van de handreiking is de arbeidshygiënische strategie. Deze ziet er als volgt uit:

  • Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
  • Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
  • Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.


Thuiswerken
Dit betekent dus dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt wordt. Dit blijft voorlopig ook zo (waarschijnlijk in ieder geval tot 1 januari 2021). Dit is voor kantoor werk mogelijk. Het is dan dus aan de werkgever om dat de faciliteren. Dat is een bronmaatregel. Voor werk waarvoor thuiswerken niet mogelijk is kijk je eerst naar collectieve maatregelen. Hier horen ook bij het aanpassen van de roosters, aanpassen van de pauze ruimte, niet tegelijk pauze nemen etc. Als ook dit niet mogelijk is plaats dan tussenschotten van tentdoek, plexiglas of plastic. Reinig deze wel regelmatig. Als ook dit niet mogelijk is bijvoorbeeld uit het oogpunt van veiligheid dan moeten de medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Hierbij is een juist gebruik van groot belang.