Onkruidbestrijding

Meer dan 100 cumelabedrijven zijn - in opdracht van overheden en particulieren - actief in onkruidbestrijding op verhardingen. Hiervoor zetten de bedrijven niet-chemische of chemische technieken in en afstemming met het veegbeheer is daarbij van essentieel belang. CUMELA Nederland is niet pro of contra een chemische aanpak, wel ijvert de brancheorganisatie voor zorgvuldigheid en veiligheid. Mocht de politiek in 2013 besluiten tot het uitfaseren van het chemisch onkruidbeheer, dan moet er voor de cumelabedrijven een goede (afschrijvings)termijn komen. Evenals het direct vervallen van de geldende certificaatverplichting.
  • Dossierhouder

    Maurice Steinbusch

    Secretaris Agrarisch Loonwerk

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen