Kabels en leidingen

Meer dan 70 procent van alle graafmachines in Nederland wordt ingezet door de cumelasector. Voor CUMELA Nederland is het helpen voorkomen van schades aan kabels en leidingen (met risico’s voor veiligheid en gezondheid) een belangrijk speerpunt. De brancheorganisatie vertegenwoordigt haar leden - grondroerders en feitelijk gravers - in diverse overlegorganen en streeft waar nodig naar goede, heldere richtlijnen die praktisch toepasbaar en werkbaar zijn. CUMELA Nederland ondersteunt haar leden door voorlichting, opleidingen en de beantwoording van vragen ten aanzien van onder andere de WION-regelgeving, in de ontwikkeling en voorlichting over de KLiC-viewer en zorgvuldig graven (instructiekaarten en toolboxen).
  • Dossierhouder

    Nico Willemsen

    Secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen