Grond en bagger

De cumelasector is sterk in alle disciplines van grondverzet en daarom is goede regelgeving over het opslaan en toepassen van grond belangrijk. CUMELA Nederland draagt dat belang ook uit. Echter: regelgeving rond grond en bagger moet minder gericht zijn op het uitsluiten van risico’s en in de toepassing van regels en de handhaving moet oog zijn voor de praktische uitvoerbaarheid. CUMELA Nederland ondersteunt haar leden door opleidingen, voorlichting en de beantwoording van vragen op gebied van het Besluit bodemkwaliteit, over de opslag van grond (regelgeving, inrichtingseisen en administratie), Kwalibo (regelgeving en erkenningseisen), certificering (BRL, SIKB) en de CROW-richtlijnen.
  • Dossierhouder

    Nico Willemsen

    Secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen